Czym prywatne licea przyciągają uczniów i rodziców?

Szkoła średnia to nie przelewki. Młodzież rozpoczynający w nim edukację stają u progu dorosłego życia. Decyzja związana z właściwym wyborem liceum może rzutować na resztę życie(a). Uwzględniając stan polskiej(go) edukacji coraz liczniej rodzice decydują się na umieszczenie swoich dzieci do prywatnych liceów(ach). W związku z tym, warto rzucić okiem co proponują licea prywatne. Gdańsk, Kraków, Wrocław, ale również mniejsze miejscowości cechują się coraz większym i zróżnicowanym wyborem.

Przewagi prywatnych liceów nad publicznymi

Prywatne szkolnictwo ma się nad Wisłą coraz lepiej. Jest to efektem przynajmniej kilku elementów. Jednym z nich są stosunkowo niskie kwoty przeznaczane na sektor publiczny przez państwo. Można się również spotkać z twierdzeniem, że poziom nauczania w szkołach publicznych regularnie ulega obniżeniu. Licea prywatne przez wzgląd na swoją finansową niezależność od państwowych dofinansowań mogą zapewnić sobie na zwalczenie tych przeszkód. Przeważnie pomimo obowiązującym(ch) mitom(ów) zapewniają wysoki poziom edukacji. Nacisk w tego typu liceach kładziony jest przede wszystkim na naukę języków obcych i systematyczny rozwój nastolatka. Prywatne liceum w Gdańsku często ma do dyspozycji nowoczesne(ych) pomocy naukowych. Ponadto kadra pedagogiczny(a) składa się doświadczonych praktyków o dużej wiedzy i nowoczesnym spojrzeniu. Zamknięta rekrutacja(i) skutkuje tym, że ilość uczniów jest ograniczona, co również niesie z sobą korzystne rezultaty. Dzięki temu, pedagog może zapewnić każdemu uczniowi więcej czasu na personalne konsultacje.

W zasadzie jedynym(ą) minusem liceów prywatnych może być ich cena. Wynika z tego, że nie każdego rodzica stać na pokrycie czesnego. Warto tu jednak dodać, że w dużej ilości szkół(ach) uiszczenie czesnego zawiera w sobie różnego rodzaju wycieczki, wyjścia do kin, muzeów lub teatrów. 

Co zawiera oferta edukacyjna prywatnych liceów

Dzięki rosnącą(ej) rywalizację(i) na rynku, licea prywatne dążą do tego aby prześcigać się w proponowanych uczniom i ich rodzicom udogodnieniach. Jest to korzystne zjawisko z punktu widzenia zainteresowanych.

Prywatne szkoły przedstawiają się jako instytucje naciskające na bliskie relacje międzyludzkie – na pracę grupową oraz indywidualną. Dzięki stosunkowo niewielkim klasom, uczniowi dedykuje się więcej czasu poprawiając jego silne strony i niwelując jego mankamenty. Takie podejście daje szansę na pomoc w odkryciu zainteresowań i predyspozycji u licealisty. Pomoc w rozwoju przynosi w rezultacie gruntowne przygotowanie do wejścia w dorosłe życie oraz na rynek zawodowy.

Poza tym duży nacisk kładzie się na prowadzenie różnego rodzaju warsztatów, spotkań z inspirującymi ludźmi czy też zajęć praktycznych. Dzięki takim rozwiązaniom młody człowiek ma okazję zyskać wiedzę nie tylko teoretyczną, ale też użyteczną. Ponadto coraz więcej szkół zawiera współpracę z uczelniami wyższymi. Otrzymują dzięki temu wsparcie od wybitnych ekspertów w danych dziedzinach.

Jak zapisać dziecko do prywatnego liceum?

Decydując się na tego typu liceum w pierwszej kolejności należy uwzględniać zainteresowania ucznia, jak również wymagania, które przed sobą stawia. Warto przed podjęciem finalnej(go) decyzji poświęcić jakiś czas na przemyśleniu nad przyszłością. Zdefiniowany i wiedzący czego chce uczeń dzięki należytemu wsparciu rodziców i nauczycieli może zdobyć więcej. Rekrutacja do prywatnego liceum startuje od kontaktu ze szkołą, następnie ma miejsce indywidualna(ej) konwersacji rodziców oraz aplikującego z przedstawicielstwem placówki. Na podstawie tego typu wywiadu środowiskowego zazwyczaj podejmowana jest decyzja o przyjęciu ucznia do kolejnych etapów naboru. Podsumowując – trzeba wiedzieć jakie wartości przyświecają liceum i upewnić się, że uzupełniają się z celami ucznia i jego opiekunów.

Rekomendowane artykuły