Na czym polega pedagogika zabawy?

Dziecko to istota niezwykle wrażliwa i podatna na wpływy innych. Proces emocjonalno – intelektualnego zaczyna się już niemal po przyjściu na świat. Podczas rozwijania się dziecka, ważne jest, aby poznawał on różne sposoby spędzania czasu a także sposoby przyswajania wiedzy i umiejętności. Jednym spośród sposobów jest właśnie zabawa. Dorosłym często przypomina ona z beztroską, jednak dobrze spojrzeć na to z innej strony – dziecko dzięki zabawie nabywa nie tylko nowych rzeczy,ale również pracy w grupie i otaczającego go świata.

Co to jest pedagogika zabawy?

Dziecka nie trzeba długo nakłaniać do rozrywki, ponieważ od razu wywołuje to u niego miłe wspomnienia i jest czymś miłym. Dlatego używanie zabawy do edukacji jest najlepszą drogą, aby uzyskać skupienie. Pedagogika zabawy to metoda edukowania, która opiera się przede wszystkim na tym, aby dziecko czuło się dobrze a także swobodnie w trakcie trwania zabaw zespołowych. Głównym zadaniem pedagogiki zabawy jest to, żeby dzieci miały możliwości rozwijania siebie i swoich pasji w poczuciu wzajemnego zaufania i tolerancji. Nie liczy się, kto jest w jakim wieku i co umie, priorytetem jest to, aby budować dobre kontakty z innymi i czuć się dobrze.

Najważniejsze zasady pedagogiki zabawy

Reguły którymi kieruje się pedagogika zabawy są łatwe do zrozumienia i wszystkie wiążą się ze sposobem działania tej metody. Chodzi przede wszystkim o:

brak rywalizacji – chodzi o to, aby pomiędzy członkami grupy nawiązała się współpraca a także chęć wzajemnego wspierania się. Nie znajdziemy tu zwycięzców i przegranych, każdy wykonuje zadania tak, jak tylko umie najlepiej i to jest najważniejsze

przedstawienia siebie i własnych emocji – to niezwykle ważna zdolność, której w obecnym świecie często brakuje. Najistotniejsze, żeby nie wstydzić się siebie i swoich emocji i jednoczesne zrozumienie uczuć drugiej osoby

swoboda wyboru – nie ma obowiązków i zakazów, można zachęcać, ale ostatnia decyzja zawsze jest w gestii dziecka.

W jakich miejscach możemy się spodziewać stosowania sposoby pedagogiki zabawy?

Obecnie większość przedszkoli i szkół w dużych miastach wykorzystuje pedagogikę zabawy. Przedszkole integracyjne w Toruniu, albo w takich miastach jak Wrocław czy Katowice, to miejsca, którym warto poświęcić chwilę uwagi, jeśli chcemy, by nasze dziecko było kształcone zgodnie z zasadami pedagogiki zabawy.

Rekomendowane artykuły