Tłumacz przysięgły – czym dokładnie się zajmuje?

Tłumacz przysięgły – niemal każdy o nim słyszał, ale nie każdy właściwie wie co robi i jaka jest jego odpowiedzialność. Często instytucje publiczne wymagają tłumaczenia wybranych pism na język obcy. Wówczas oczywiste jest, że trzeba znaleźć rzetelnego tłumacza. Często, zwłaszcza jeśli chodzi o dokumenty bardzo ważne jest, że nie chcemy odpowiadać za błędy tłumacza. Wówczas trzeba skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego. Można powiedzieć, że jest to osoba zaufania publicznego. Oddając pisma do przetłumaczenia takiemu profesjonaliście możemy być pewni, że tłumaczenie będzie najwyższej jakości. Jest to zawód, który jest rejestrowany na liście Ministerstwa Sprawiedliwości i regulują go odpowiednie przepisy. Czym właściwie zajmuje się tłumacz przysięgły? Jaką odpowiedzialność ponosi za błędne tłumaczenia? Czy każdy może zostać tłumaczem przysięgłym?

Jakie są wymagania na stanowisko tłumacza przysięgłego?

To, jak zostać tłumaczem przysięgłym regulowane jest przez właściwą ustawę. Na pewno taka osoba musi skończyć studia wyższe z zakresu filologii, lub podyplomowe w zakresie tłumaczeń. Tłumacz przysięgły języka angielskiego powinien skończyć studia wyższe z filologii angielskiej, natomiast tłumacz języka niemieckiego filologię germańską. Bezwzględnie musi mieć obywatelstwo polskie, a także być osobą niekaraną. Taki tłumacz w Polsce koniecznie musi znać język polski, a także posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Ponieważ tłumacz jest osobą zaufania publicznego, obowiązuje go stosowny egzamin z tłumaczeń z języka polskiego na obcy, i odwrotnie. Należy pamiętać, że języki ewoluują, przez co ważne jest, aby taka osoba nieustannie poszerzała swoje kompetencje z tej dziedziny. Taki specjalista na pewno powinien być odpowiedzialny, gdyż często pracuje na dokumentach poufnych. 

Czym właściwie zajmuje się tłumacz przysięgły?

Zakres różnego rodzaju papierów, jakie tłumaczy taka osoba jest bardzo rozległy. Zazwyczaj poza tłumaczeniem na piśmie tłumacz w swojej ofercie ma także tłumaczenia ustne.  Dokumenty i pisma jakimi zajmuje się tłumacz przysięgły to m.in.:

 • kwestionariusze osobowe;
 • korespondencja,
 • umowy cywilno – prawne,
 • oferty handlowe,
 • prace magisterskie,
 • rozliczenia podatkowe,
 • różnego typu zaświadczenia z urzędów,
 • zaświadczenia o zameldowaniu,
 • umowy kupna- sprzedaży pojazdów,
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów.

Oczywiście nie jest to pełna lista dokumentów z jakimi tłumacz przysięgły ma do czynienia. Takich różnego rodzaju pism jest znacznie więcej. Kiedy potrzebne jest tłumaczenie ustne? Zdarzają się sytuacje, kiedy niezbędne jest tłumaczenie ustne, są to m.in.:

 1. tłumaczenia w czasie kupna nieruchomości w biurze notarialnym,
 2. tłumaczenia podczas rozmów handlowych,
 3. tłumaczenia w czasie wizyt w urzędach,
 4. tłumaczenia na różnego rodzaju konferencjach oraz wiele innych. 

Czasami takie biura tłumaczów przysięgłych np. w Gdyni organizują także specjalistyczne szkolenia językowe dla przedsiębiorstw. 

Jakie są różnice pomiędzy tłumaczem przysięgłym a zwykłym?

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie artykułu, książki albo jakiejś instrukcji obsługi, można wówczas udać się do zwykłego tłumacza. Kiedy z kolei wymagane jest tłumaczenie np.: aktów notarialnych, dokumentów bankowych, dokumentów przetargowych, aktów urodzenia, wymagana jest pomoc tłumacza przysięgłego. Także przy tłumaczeniach prac magisterskich albo dyplomowych wymagany jest tłumacz przysięgły. Jego podpis i pieczęć pod przetłumaczonym pismem nada mu odpowiedniej mocy prawnej. Ważną różnicą między tłumaczem zwykłym a przysięgłym, jest także odpowiedzialność jaka ponoszą za poprawność tłumaczeń.

Tłumacz przysięgły swoją pieczęcią gwarantuje, że dokonane przez niego tłumaczenie jest solidne i poprawne. Ponosi on odpowiedzialność cywilną za ewentualne błędy czy przeoczenia. Jeżeli klient poniesie stratę wynikającą z błędu tłumacza, może dochodzić odszkodowania od niego. Najczęściej, kiedy błąd jest znaczący, może skutkować to utratą prawa do wykonywania zawodu. Z tego powodu bardzo istotne jest, aby taka osoba stale podnosiła swoje kompetencje, żeby nie ponosić dużych konsekwencji. Zawód tłumacza przysięgłego jest na pewno trudnym zawodem, oraz wyjątkowo odpowiedzialnym. Z tego powodu nie każdy może nim zostać. Z pewnością oprócz perfekcyjnej znajomości języka, musi mieć odpowiednie zadatki.

Rekomendowane artykuły