W jakich czynnościach notarialnych pomoże Ci notariusz?

Każdy z nas pewnego dnia znajdzie się w sytuacji, w której konieczne okaże się udanie do notariusza. Spis świadczeń notarialnych jest bardzo długi i zróżnicowany. Według zasad prawnych notariusz to profesja zaufania publicznego, w pewnych sytuacjach nazywa się go ponadto urzędnikiem państwowym jak i funkcjonariuszem publicznym. Można zauważyć, jak to szczególnie istotna rola, więc osoba znajdująca się na tym miejscu musiała przejść szereg zadań przygotowujących do profesji. 

Kim jest notariusz w Legionowie?

Notariusz to profesja, która desygnowana jest w momencie, kiedy strony chcą nadać jakiemuś zdarzeniu formę prawną – notarialną. Jest to osoba zobowiązana do pilnowania prawidłowego przebiegu spraw klienta oraz zabezpieczeniem jego praw. Notariusz to prawnik, który jest upoważniony do sporządzania tak zwanych aktów notarialnych, do których wedle naszego prawa niezbędna jest obecność notariusza. Na dodatek notariusz jest zobowiązany do zapewnienia klientowi wszystkich wskazówek niezbędnych do zakończenia sprawy.

Oprócz obowiązków, notariusz posiada także praktyki, które musi przestrzegać. Przykładowo nie ma prawa dokonywać procedury notarialne, które dotyczą jego rodziny – małżonka, krewnych, osób przysposobionych.

Sprzedaż nieruchomości – nie obejdzie się bez pomocy notariusza

W momencie, gdy zastanawiasz się nad nabyciem nieruchomości, budynku czy lokalu – nieodzowna będzie pomoc notariusza. W wypadku umów sprzedaży powiązanych z działkami notariusz ma obowiązek sporządzić akt notarialny, który sprzedający i nabywca powinni podsygnować. W przypadku oczekiwania na przekazanie nieruchomości istnieje także opcja poświadczenia umowy przedwstępnej. W sytuacji, gdy zbywający się nie będzie wykonywał obowiązków z umowy, kupujący może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Testament – czy potrzebujesz notariusza?

Na podstawie prawa testament niepotwierdzony przez notariusza jest tak samo obowiązujący, co ten poręczony. Niemniej jednak czy jest on wiarygodny? Jeśli chcemy mieć pewność, że nasza ostatnia wola zostanie spisana wiecznie i bezspornie, powinniśmy zaczerpnąć usług notarialnych. Notariusz sporządzi oświadczenie notarialne, które automatycznie nabierze mocy prawnej.

Umowa najmu poświadczona przez notariusza

Istnieje wiele wypadków, kiedy nie myślimy o tym, żeby sporządzić umowę najmu potwierdzoną przez notariusza. Jest to spory błąd, który może skutkować niedobrymi konsekwencjami w momencie problemów z wynajmującym lub właścicielem mieszkania. Jeżeli wynajmujemy komuś lokal, umowa notarialna może stać się ratunkiem, gdy nie posiadamy do końca ufności do mieszkańców. W momencie dochodzenia roszczeń posiadamy dobrą podkładkę i jesteśmy chronieni przez prawo. Koszty tych umów są o wiele mniejsze, niż w przypadku stworzenia klasycznego aktu notarialnego.

Źródło informacji: https://notariusz-legionowo.com.pl/

Rekomendowane artykuły